VINOGRADI

          Vinogradi se nahajajo na različnih terenih v okolici vasi Dutovlje.

Polovico vinogradov predstavlja Kraški latnik, drugo polovico predstavlja vzgojna oblika enojni guyot. 

           Povprečna nadmorska višina vinogradov je 270m. Stacionirani so v smeri sever-jug, kar predstavlja optimalno obsijanost grozdja, v času zorjenja le tega.

           Vsak izmed omenjenih vinogradov ima svojo mikro klimo, kar nam ob dobrem poznavanju le te omogoča doseganje maksimalne zrelosti grozdja. 

OBDELAVA VINOGRADOV

       Vinogradi so spontano zasajeni s travo in so obravnavani

v smislu biodinamike. Stremimo k temu, da se v vinogradih ustvarja humus,

oziroma razpad organskih snovi.