Regija – Kras

˝Težko bi našli vino, ki ima v sebi toliko zemlje. Ta zemlja pomeni kraško jerino, pomeni njeno težo, njeno žejo, njeno rodovitnost, pomeni odtis njene duše v kozarcu vina˝

VINORODNI OKOLIŠ - KRAS

Vinorodni okoliš Kras je s površino 600 hektarov del slovenske vinorodne dežele Primorske.

Apnenčasta planota, ki se razteza med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino, ter med Soško dolino in Brkini.

 

TLA IN PODNEBJE

Poglavitna značilnost Krasa so tla. Vinorodni okoliš Kras v celoti leži na trdih karbonatnih tleh oziroma apnencu. Skozi milijone let se je ustvarjala značilna zemlja, Jerina, oziroma terra rossa. Rodovitna rdeča prst, ki je posledica visoke vsebnosti železovih oksidov in mineralov.

 V podnebnih značilnostih Krasa je čutiti vpliv sredozemskega in celinskega podnebja. Bistven pojav tega območja je tudi hladen severni veter, imenovan burja. 

AVTOHTONA VINA

        Kadar govorimo o Krasu, govorimo o Kraškem teranu.

        Kraški teran je avtohtono slovensko rdeče vino pridelano iz trte refošk. Zaradi specifičnih talnih in klimatskih razmer, je mogoče Kraški teran pridelati le na Krasu. 

        Njegove odlike se kažejo v izrazitem sadnem okusu, ki spominja na maline ali ribez, v visokem ekstraktu, ter polnosti in harmoniji. Poleg tega ima visoko vsebnost železa.